in

Dân số Callao là bao nhiêu?

Written by timxem.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Khoảng cách từ Denver đến Santa Fe gần hơn là 300 500 dặm hay 800 dặm?

Những yếu tố nào dẫn đến sự giảm kích thước quần thể?