in

Bang nào có mức tăng dân số lớn nhất trong những năm 1990?

Câu trả lời hay nhất

california

kiếm +20 điểm

[affegg id=2]

Written by timxem.com

1 Comments

Leave a Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chủ nghĩa kinh nghiệm nhân học là gì?

Công nghệ nào khác có thể giúp ích trực tiếp nhất cho sự tồn tại của dân số ngày càng tăng?