in

Công nghệ nào khác có thể giúp ích trực tiếp nhất cho sự tồn tại của dân số ngày càng tăng?

[affegg id=2]

Written by timxem.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bang nào có mức tăng dân số lớn nhất trong những năm 1990?

Các nước công nghiệp hóa thường sử dụng các đảo nhỏ của Micronesia như thế nào?