in

Châu Âu hiện có lợi thế gì so với phần lớn thế giới?

Câu trả lời hay nhất

Có lịch sử công nghiệp hóa lâu đời.

kiếm +20 điểm

[affegg id=2]

Written by timxem.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Những môn học phổ thông nào được yêu cầu để nghiên cứu nhân học?

Chủ nghĩa kinh nghiệm nhân học là gì?