in

Các nước công nghiệp hóa thường sử dụng các đảo nhỏ của Micronesia như thế nào?

Written by timxem.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bản đồ đặc biệt hữu ích để hiển thị các khía cạnh của thế giới mà không thể nhìn thấy trực tiếp. Những bản đồ nào được bao gồm?

một con sông và các nhánh của nó