in

What is an antonym for acculturation?

Written by timxem.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Cách làm thăn heo cuộn cải ngọt mát, giải ngấy cho bữa cơm gia đình

What continent is in all four hemispheres?