in

Vương quốc Anh có phải là quốc gia lớn nhất ở Châu Âu không?

Written by timxem.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tháp dân số này cho thấy dân số của Nigeria vào năm 2000. Bạn có thể nói gì từ bức tranh này?

Bao nhiêu phần trăm người dân sống ở tiểu bang mà họ sinh ra?