in

Vào nửa sau thế kỷ XI, Tây Âu bị suy giảm kinh tế do dân số giảm và mất đất canh tác?

Written by timxem.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các vùng có thể dựa trên những loại tính năng nào?

Trước đây góc đông bắc của Trung Quốc có tên là gì?