in

Tỷ lệ dân số hiện tại của Bắc Mỹ trong dân số thế giới là bao nhiêu và tỷ trọng sản lượng kinh tế của Bắc Mỹ trên thế giới là bao nhiêu?

Written by timxem.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Dù ở thời kỳ nào, các phương pháp chính trong hộp công cụ của nhà nhân học là gì?

Tam giác trong nhân học văn hóa là gì?