in

Thủ đô của Afghanistan là thành phố nào?

Written by timxem.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Con sông dài nhất trên trái đất là gì?

Tháp dân số này cho thấy dân số của Nigeria vào năm 2000. Bạn có thể nói gì từ bức tranh này?