in

Thành phố nào là nơi ra đời của Đảng Cộng sản Trung Quốc?

Written by timxem.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phương pháp khám phá những điểm tương đồng và khác biệt về văn hóa là gì?

Ba yếu tố chính của nhân học là gì?