in

Tên của dải đất rộng lớn ở Đông Phi nhô ra Ấn Độ Dương là gì?

Written by timxem.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Những vùng nước nào tạo nên bờ biển Libya?

Nông dân Nhật Bản sản xuất cây trồng chính nào?