in

Tại sao nhân chủng học là duy nhất như một ngành học?Written by timxem.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tại sao nhân học chủ yếu quan tâm đến con người?

Hầu hết người dân Libya theo tôn giáo nào?