in

Sự khác biệt giữa y học khoa học và y học phương Tây là gì?

Written by timxem.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các nhà nhân học văn hóa quan tâm đến điều gì nhất khi nghiên cứu tàn tích của các xã hội cổ đại?

Câu nào sau đây mô tả đúng nhất về khí hậu ở Li-bi?