in

Sông A và các nhánh của nó là gì?

Câu trả lời hay nhất

một con sông là gì và các nhánh của nó

thêm câu trả lời

Sông và các nhánh của chúng là một hệ thống thoát nước tự nhiên.

[affegg id=2]

Written by timxem.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TINH CHẤT PHỤC HỒI MÔI

Văn hóa tiềm ẩn trong thuật ngữ nhân học