in

So sánh hai xã hội này dựa trên tháp dân số, phát biểu nào sau đây là đúng?

Written by timxem.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nông dân Nhật Bản sản xuất cây trồng chính nào?

Tài nguyên thiên nhiên quan trọng nhất của Libya là gì?