in

Quốc gia nào sau đây không giáp Afghanistan?

Written by timxem.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

một ví dụ về năng suất ngôn ngữ là gì? Tầm quan trọng của nó trong sự tiến hóa của văn hóa nhân loại là gì?

Lông trên cơ thể dùng để làm gì?