in

Quốc gia Đông Phi nào có nhiều nước nội địa nhất?

Câu trả lời hay nhất

Hồ Victoria là hồ lớn nhất ở Châu Phi và là hồ nước ngọt lớn thứ ba trên thế giới. Nằm ở Uganda và Kenya, đây là nguồn cung cấp nước uống chính cho hàng triệu người và cung cấp môi trường sống cho nhiều loài cá và động vật hoang dã.

thêm câu trả lời

Uganda – 69 hồ. Uganda, một quốc gia Đông Phi, có số lượng hồ lớn nhất ở Châu Phi (69)

Written by timxem.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Điều gì có thể ảnh hưởng đến sự tồn tại của quần thể?

Thủ đô của Scotland tên La gi?