in

Phương pháp nào sau đây đo khoảng cách về phía đông hoặc phía tây trên bản đồ?

Written by timxem.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Người nguyên thủy sống như thế nào?

Nhân chủng học thường được chia thành bốn lĩnh vực, nhưng một số người cho rằng nó phải là lĩnh vực thứ năm?