in

Nhân học ứng dụng là gì?

Câu trả lời hay nhất

Sử dụng thông tin nghiên cứu để giải quyết các vấn đề mà con người gặp phải hàng ngày.

Quan trọng hơn, nó đề cập đến việc áp dụng dữ liệu, quan điểm, lý thuyết và phương pháp nhân học để xác định, đánh giá và giải quyết các vấn đề xã hội đương đại.

thêm câu trả lời

Trả lời: Nhân học ứng dụng là khía cạnh của nhân học phục vụ nhu cầu của các cộng đồng hoặc tổ chức thực tế.

[affegg id=1]

Written by timxem.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Con sông nào là biên giới giữa Zimbabwe và Nam Phi?

KEM DƯỠNG TRẮNG DA 3X