in

Loại người nào sống ở vùng cực?

Câu trả lời hay nhất

Các bộ lạc phía bắc như Tillingstone Inuit và Eskimos.

thêm câu trả lời

[object Object]

[affegg id=1]

Written by timxem.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Matxcơva trở thành thành phố đông dân nhất châu Âu khi nào?

SERUM GIÚP TÁI TẠO DA CAO CẤP