in

Lĩnh vực nhân học nào nghiên cứu kỹ thuật săn bắn và hái lượm của con người sơ khai?

Written by timxem.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Có chỉ số IQ trên trung bình nghĩa là gì?

Khu vực Tây Nam Âu có tín ngưỡng tôn giáo gì?