in

Lĩnh vực nhân chủng học nào nghiên cứu mối quan hệ của những người trong nhóm?

Written by timxem.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Điều nào mô tả chính xác nhất dân số hiện tại ở châu Âu?

Tại sao thành phố và quốc gia lại quan trọng đối với văn hóa Mỹ?