in

Lĩnh vực nhân chủng học nào nghiên cứu các đồ tạo tác bằng đĩa vỡ và nồi sắt do các nền văn minh sơ khai tạo ra?

Written by timxem.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nhân học văn hóa có khó không?

Đây có phải là một tác động trực tiếp của chủ nghĩa dân tộc châu Âu?