in

Khu vực nào đông dân cư nhất trong thế kỷ 20?

Written by timxem.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bảy đặc điểm của văn hóa là gì?

Các nhà nhân học văn hóa quan tâm đến điều gì nhất khi nghiên cứu tàn tích của các xã hội cổ đại?