in

Khi dân số tăng gấp ba?

Written by timxem.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thuật ngữ nào mô tả số người trong độ tuổi sinh đẻ trở lên và dưới độ tuổi sinh sản trong quần thể?

• Hơn một triệu người sống ở Nam Mỹ, xấp xỉ Brazil.