in

Kết quả trực tiếp của cuộc Cách mạng Công nghiệp là gì?

Câu trả lời hay nhất

Cuộc cách mạng công nghiệp chuyển từ nền kinh tế nông nghiệp sang nền kinh tế sản xuất, và các sản phẩm không còn được làm bằng tay mà bằng máy móc. Điều này đã dẫn đến tăng sản xuất và hiệu quả, giá thấp hơn, tăng tính sẵn có của hàng hóa, tiền lương cao hơn và di cư dân cư từ nông thôn ra thành thị.

thêm câu trả lời

tăng dân số đô thị

[affegg id=2]

Written by timxem.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Người Olmec sống ở những ngôi nhà nào?

SERUM TÀN NHANG – NÁM – SẸO 0,35ML