in

In which hemisphere is there more land the northern or the soutern?

Written by timxem.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trổ tài làm bắp phô mai đút lò thơm lừng, béo ngậy ăn là mê

In which hemisphere is there more land the northern or the souther?