in

Hai loại nhân học là gì?

Câu trả lời hay nhất

Có hai loại nhân chủng học:

1: Nhân học Vật lý và Sinh học.

2: Nhân học Văn hóa Xã hội.

thêm câu trả lời

Nhân chủng học Thể chất và Văn hóa

[affegg id=1]

Written by timxem.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Ủ TRẮNG BODY

VIÊN UỐNG SÁNG DA ĐÀO THẢI NÁM