in

Điều nào sau đây là nguồn carbon dioxide trong khí quyển?

Written by timxem.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nhân chủng học thuộc ngành nào?

Điều nào mô tả đúng nhất số người chết trên một nghìn người mỗi năm trong dân số?