in

Điều nào mô tả chính xác nhất dân số hiện tại ở châu Âu?

Written by timxem.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gen dái tai nối có nguồn gốc từ đâu?

Lĩnh vực nhân chủng học nào nghiên cứu mối quan hệ của những người trong nhóm?