in

Điều gì có thể ảnh hưởng đến sự tồn tại của quần thể?

Câu trả lời hay nhất

Các yếu tố môi trường bao gồm lượng mưa, khí hậu, động vật ăn thịt, nơi ẩn náu và nguồn thức ăn sẵn có có thể được xem xét bổ sung. Thông thường, những yếu tố này đóng một vai trò quan trọng trong sự tồn tại của dân số. Một số yếu tố được thêm vào hàng ngày hoặc theo mùa.Một số yếu tố, chẳng hạn như nguồn thức ăn sẵn có và sự ăn thịt, cũng có thể tồn tại trong nhiều năm

thêm câu trả lời

Nước, hoặc thiếu nước.

tất cả con người cần tươi Nước, nếu không có sẵn, con người không thể tồn tại.

Written by timxem.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chi nhánh nào của nhân chủng học nghiên cứu ngôn ngữ của một nhóm dân tộc cụ thể trong một nền văn hóa?

Quốc gia Đông Phi nào có nhiều nước nội địa nhất?