in

Diện tích lớn của đất bằng phẳng hoặc hơi lăn?

Written by timxem.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nhân chủng học thường được chia thành bốn lĩnh vực, nhưng một số người cho rằng nó phải là lĩnh vực thứ năm?

Chính trị của đại diện trong nhân học là gì?