in

Có phải Scotland và xứ Wales trên những hòn đảo riêng biệt từ Anh?

Câu trả lời hay nhất

ScotlandWales và Anh đều nằm trên đảo Nước Anh, là một phần của Quần đảo Anh.Quần đảo Anh là một nhóm đảo ngoài khơi bờ biển phía tây bắc châu Âu bao gồm Quần đảo Anh (Anh, Scotland và xứ Wales) và Ireland. Vương quốc Anh và Ireland được ngăn cách bởi Biển Ireland.

thêm câu trả lời

Không, Scotland và xứ Wales không nằm trên các đảo riêng biệt với Anh. Anh, Scotland và xứ Wales đều là một phần của Isle of Great Britain, hòn đảo lớn nhất của Quần đảo Anh.Vương quốc Anh nằm gần bờ biển phía tây bắc của lục địa châu Âu, và phía Bắc Biển Đông đến Kênh tiếng Anh, phía nam đến Kênh tiếng Anh Đại Tây Dương hướng Tây. Mặc dù Scotland và Wales chia sẻ Isle of Great Britain với Anh, nhưng họ có bản sắc văn hóa riêng biệt và các chính phủ được phân cấp riêng biệt. Vương quốc Anh.

Written by timxem.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Ngành nhân học nghiên cứu các quy luật của các biểu tượng và giá trị xã hội thuộc về ngành nào?

Có phải Scotland và xứ Wales trên những hòn đảo riêng biệt từ Anh?