in

Các ngành của nhân chủng học là gì?

Written by timxem.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Định luật Bergman là gì?

Tại sao châu Âu hiện nay có mức sống cao?