in

Các ngành chính của nhân chủng học là gì?



Written by timxem.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Những đóng góp của Bronislaw Malinowski cho nhân chủng học

Các đặc điểm vật lý của Nanaimo là gì?