in

Bao nhiêu phần trăm người dân sống ở tiểu bang mà họ sinh ra?

Written by timxem.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vương quốc Anh có phải là quốc gia lớn nhất ở Châu Âu không?

Dân số tối đa mà một khu vực có thể chứa được gọi là?