in

Afghanistan giành được độc lập từ quốc gia nào?

Written by timxem.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xây dựng mối quan hệ trong khi đi thực địa?

Xương người đầu tiên được tìm thấy ở đâu?